omne.me by Luka logo

Politika privatnosti

BRZI PREGLED

Ovaj dokument ima za cilj informirati Vas na koji način OMNE obrt obrađuje osobne podatke te upoznati Vas s pravima u vezi s obradom osobnih podataka, sve u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: GDPR Uredba).

Identitet i kontaktni podaci voditelja obrade

NAZIV

 • OMNE, obrt za edukacije i poslovne usluge, vl. Luka Šolta, Zagreb, Pavlenski put 5 J (dalje u tekstu: OMNE obrt)

 

ADRESA

 • Pavlenski put 5J, Zagreb

 

KONTAKT PODACI:

 • broj mobitela i e-mail adresa dostupni na stranici Kontakt

Svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka

Osobni podaci koje dobrovoljno dostavite OMNE obrtu putem kontakt obrazaca na webu OMNE obrta ili putem drugih kanala komunikacije koriste se u sljedeće svrhe:

 • Odgovaranje na Vaš upit ili zahtjev;
 • Prijava na aktivnosti ili događanja organiziranih od strane OMNE obrta;
 • Kontaktiranje i daljnja komunikacija s Vama za potrebe ostvarivanja potencijalne suradnje, i to preko komunikacijskih kanala koje ste naveli prilikom dostave Vaših osobnih podataka;
 • Radi pružanja usluge (coachinga ili radionice/predavanja) koju ste kupili/dobili od OMNE obrta

Pravna osnova obrade osobnih podataka temeljem gore navedenih svrha predviđena je člankom 6. stavak 1. točka (b) GDPR Uredbe (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).

Osobni podaci koje dobrovoljno dostavite OMNE obrtu radi prijave na newsletter koriste se u sljedeće svrhe:

 • Slanje newslettera OMNE obrta;
 • Obavještavanje o novostima, akcijama, pogodnostima i aktivnostima OMNE obrta.

Pravna osnova obrade osobnih podataka temeljem gore navedenih svrha predviđena je člankom 6. stavak 1. točka (a) GDPR Uredbe (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha). Naglašavamo kako imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Osobni podaci koje dostavite OMNE obrtu putem web trgovine ili na drugi način radi kupnje coachinga i/ili seminara i/ili drugog proizvoda/usluge OMNE obrta koriste se u sljedeće svrhe:

 • Procesiranje Vaše ponude i/ili narudžbe;
 • Izvršenje obveza iz ugovornog odnosa s Vama;
 • Omogućavanje raznih načina plaćanja.

Pravna osnova obrade osobnih podataka temeljem gore navedenih svrha predviđena je člankom 6. stavak 1. točka (b) GDPR Uredbe (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).

U slučaju da OMNE obrtu uskratite neki (ili sve) od Vaših osobnih podataka potrebnih za izvršenje gore navedenih aktivnosti, postoji vjerojatnost da ih OMNE obrt neće biti u mogućnosti izvršiti.

Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

Ovisno o svrsi, OMNE obrt može obuhvaćati obradu sljedećih osobnih podataka:

 • Vaše ime i prezime;
 • Vaša adresa;
 • Vaš e-mail;
 • Vaš broj mobitela;
 • Vaši bankovni podaci (Vaš broj računa, IBAN i sl.);
 • Vaši podaci koje dobrovoljno dostavite u sklopu coachinga

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka OMNE obrt koristi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere za osiguravanje sigurnosti obrade.

Osobni podaci pruženi u toku coachinga se ne pohranjuju. OMNE obrt prilikom prikupljanja bilježaka te kreiranja personaliziranih osvrta za kupce ne navodi Vaše osobne podatke (npr. ime i prezime ili druge identifikatore).

Anonimizirane skripte/povratne informacije klijentima šalju se u enkriptiranom obliku, za koji samo klijent i OMNE obrt imaju zaporku za otključavanje.

OMNE obrt pohranjuje Vaše osobne podatke na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade.

Ako to zahtijevaju primjenjivi propisi, OMNE obrt Vaše osobne podatke može čuvati i duže, u skladu s propisanim rokom čuvanja podataka. Po isteku razdoblja čuvanja OMNE obrt Vaše osobne podatke briše trajno ili ih anonimizira, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Vaša prava

Sukladno GDPR Uredbi, imate sljedeća prava vezano za obradu osobnih podataka od strane OMNE obrta:

(1) Pravo na pristup podacima sukladno odredbi članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka – omogućuje vam da saznate obrađuju li se vaši osobni podaci, odnosno imate pravo zaprimiti potvrdu od OMNE obrta o tome obrađuju li se vaši podaci, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni i sl.

(2) Pravo na ispravak podataka sukladno odredbi članka 16. Opće uredbe o zaštiti podataka – Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od OMNE obrta ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

(3) Pravo na brisanje sukladno odredbi članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka – omogućuje vam da zatražite brisanje osobnih podataka, pri čemu OMNE obrt ne smije izbrisati ispitanikove osobne podatke ako je obrada nužna (npr. udovoljenje propisanoj obvezi čuvanja podataka ili u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

(4) Pravo na ograničenje obrade sukladno odredbi članka 18. Opće uredbe o zaštiti podataka – omogućuje vam da zatražite ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju da osporavate točnost osobnih podataka, kada smatrate da je obrada nezakonita te se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe i u slučaju kada ste podnijeli prigovor na obradu i očekujete potvrdu nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade interese ispitanika.

(5) Pravo na prenosivost podataka sukladno odredbi članka 20. Opće uredbe o zaštiti podataka – omogućuje vam prijenos podataka drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika koje je sam pružio OMNE obrtu.

(6) Pravo na prigovor sukladno odredbi članka 21. Opće uredbe o zaštiti podataka – omogućuje vam da podnesete prigovor na obradu osobnih podataka ako se obrada obavlja u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa OMNE obrta (uključujući profiliranje) ili ako se podaci ispitanika obrađuju u svrhu izravnog marketinga. OMNE obrt će se suzdržati od daljnje obrade osobnih podataka ispitanika, osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadilaze interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

(7) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu sukladno odredbi članka 77. Opće uredbe o zaštiti podataka – odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Navedena prava možete ostvariti slanjem pisanog upita kroz kontakt formu ili na e-mail adresu, koje su dostupne na stranici Kontakt

OMNE obrt Vaše osobne podatke neće prenositi trećim osobama bez Vašeg prethodnog obavještavanja i objašnjavanja u koju se svrhu Vaši osobni podaci prenose, osim onim trećim osobama koje su navedene u ovoj Politici, a kojima Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni u zakonski dozvoljenim okvirima i ovisno o vrsti obrade.

Dijeljenje osobnih podataka

U redovnom poslovanju, radi poboljšanja funkcionalnosti određenih usluga ili udovoljavanja određenim zakonskim obvezama, OMNE obrt koristi i usluge trećih strana, bilo da s istima dijeli Vaše osobne podatke (u punom ili ograničenom opsegu), ili ih ne dijeli uopće.

U zakonski dozvoljenim okvirima i ovisno o vrsti obrade, treće strane s kojima dijelimo Vaše osobne podatke pripadaju sljedećim kategorijama primatelja podataka:

 • IT partneri OMNE obrta u okviru podrške i održavanja softwarea i web stranica;
 • Davatelji softverskih usluga u oblaku (cloudu);
 • Davatelji usluga plaćanja i banke.

Promjene u politici privatnosti

Ova Politika privatnosti može se povremeno mijenjati kako bi se uskladila s stvarnim stanjem i zakonskim propisima. Sve promjene u politici zaštite osobnih podataka OMNE obrta objavit će se ovdje.

Ostale odredbe

Za sve dodatne informacije, pojašnjenja i upite možete kontaktirati OMNE obrt kroz kontakt formu ili na e-mail adresu, koje su dostupne na stranici Kontakt